Record details

Title
    Reply to the comment on the paper "Grain size dependent potential for self generation of magnetic anomalies on Mars via thermoremanent magnetic acquisition and magnetic interaction of hematite and magnetite" by Gunther Kletetschka, Norman F. Ness, J.E.P. Connerney, M.H. Acuna, P.J. Wasilewski, Phys. Earth Planet. Inter. 148 (2005) 149-156, made by: Jafar Arkani-Hamed
Author
    Acuna, M. H.
    Connerney, J. E. P.
    Kletetschka, Günther
    Ness, F. N.
    Wasilewski, P. J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Vol./nr.
    Roč. 153, č. 4
Pages
    s. 238-239
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Odpověď na komentář k článku: Schopnost samogenerování magnetických anomálií na Marsu termomagnetismem a zrnitostně závislou magnetickou interakcí magnetitu a hematitu
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    magnetic mineralogy
    Martian crust
    self-magnetization
Keyword
    148
    149-156
    2005
    Acquisition
    Acuna
    Anomalies
    Arkani-Hamed
    Comment
    Connerney
    Dependent
    Earth
    Generation
    Grain
    Gunther
    Hematite
    Inter
    Interaction
    Jafar
    J.E.P
    Kletetschka
    Made
    Magnetic
    Magnetite
    Mars
    M.H
    Ness
    Norman
    Paper
    Phys
    P.J
    Planet
    Potential
    Reply
    Self
    Size
    Thermoremanent
    Via
    Wasilewski
Abstract (in czech)
   Arkani Hamed napsal komentář ohledně našeho článku (Kletetschka et al, 2005) týkajícího se závislosti velikosti zrn na existenci tak zvané samo se generující magnetizace během chladnutí s aplikací na magnetické anomálie. Komentář se týká popisu modelu magnetických anomalií publikovaném Arkani Hamedem v roce 2003. Odpovědˇ zdůrazňuje vysokou nejednoznačnost Arkani-Hamedova magnetického modelu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012