Record details

Title
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
Statement of responsibility
    Miroslav Štemprok = Reimar Seltmann
Author
    Seltmann, Reimar
    Štemprok, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    IAGOD Newsletter
Pages
    p. 15-16
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: IAGOD Newslett.
Subject group
    geologie ložisková
    mezinárodní spolupráce
    rudy Sn
    rudy W
    vědecká společnost
    zpráva o činnosti
Keyword
    1999
    Deposits
    Group
    IAGOD
    Main
    Report
    Results
    Tin
    Tungsten
    WGTT
    Working
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012