Record details

Title
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
Statement of responsibility
    Vladimír Sattran, Zdeněk Kukal
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
    Sattran, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 4
Pages
    s. 193-199
Year
    1991
Subject group
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    1990
    Activities
    Czech
    Geological
    Report
    Scientific
    Survey
Abstract (in czech)
   Zpráva o činnosti státní geologické služby podává přehled hlavních okruhů výzkumu v daném období: zejména výzkum nerudních surovin, netradičních materiálů, potenciálních rudonosných formací, využití zemského tepla a výzkum na ropu a zemní plyn v oblasti východního okraje Českého masívu. Dále se uvádí přehled projektů dotovaných geologickým ústavem a situace v oblasti mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012