Record details

Title
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 71, no. 2
Pages
    p. 89-96
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český geologický ústav
    Český masiv
    geologie regionální
    informatika
    výzkum
    Západní Karpaty
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    1995
    Activities
    Czech
    ČGÚ
    Geological
    Report
    Survey
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012