Record details

Title
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
Author
    Straka, Pavel
    Zubková, H.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 2
Pages
    s. 253-259
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA2046902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Reprezentativní struktury uhlí Dukla z hornoslezské pánve
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    coal
    coal structures
    solid-state NMR
Keyword
    Basin
    Coal
    Dukla
    Representative
    Silesian
    Structures
    Upper
Abstract (in czech)
   Byly stanoveny strukturní parametry černého uhlí a popsány jeho aromaticko-alicyklické struktury.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012