Record details

Title
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
Statement of responsibility
    Pavel Straka and Helena Zubková
Author
    Straka, Pavel, 1947-
    Zubková, Helena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 1, no. 2
Pages
    p. 253-259
Year
    134
Notes
    2 obr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    553.9
Conspectus category
    550
    553
Subject group
    analýza petrografická
    hornoslezská pánev
    izotopy
    kontrola geochemická
    macerály
    obsah uhlíku
    sedimenty organické
    spektrometrie hmotnostní
    uhlí bituminózní
    uhlík
    uhlovodíky alifatické
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Basin
    Coal
    Dukla
    Representative
    Silesian
    Structures
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012