Record details

Title
    Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site and their evolutionary significance
Other titles
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam