Record details

Title
    Reproductive organs and anatomical structures of Zeilleria Zodrovii sp. nov. from the Late Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Pšenička, J.
    Rössler, R.
Conference
    European Palaeobotany-Palynology Conference (7. : 06.09.2006-11.09.2006 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts
Pages
    s. 110-111
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Reprodukční orgány a anatomické struktury Zeilleria zodrowii ze svrchního pensylvánu plzeňské pánve České republiky
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ spores
    Pennsylvanian
    Pilsen basin
    reproductive organs
Keyword
    Anatomical
    Basin
    Czech
    Late
    Nov
    Organs
    Pennsylvanian
    Pilsen
    Reproductive
    Republic
    Sp
    Structures
    Zeilleria
    Zodrovii
Abstract (in czech)
   Byly podrobně zkoumány reprodukční orgány nového druhu Zeilleria zodrowii, včetně synangií, sporangií a spor in situ.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012