Record details

Title
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří hrad, Šumava Mts
Author
    Hartvich, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 2, 1/137/
Pages
    s. 29-35
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/03/0335, GA ČR, CZ
    Projekt: KJB300460501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Výzkum geodynamické aktivity v okolí Obřího hradu
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    dilatometric measurement
    geodynamics
    geomorphological mapping
Keyword
    Activity
    Geodynamic
    Hrad
    Mts
    Obří
    Research
    Šumava
    Vicinity
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá výzkumem současné i minulé aktivity geodynamických procesů v okolí archeologické lokality Obří hrad na Šumavě.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012