Record details

Title
    Research of ore mineralization in Vysoká, Hláska and Georg deposits of Andělská Hora ore district
Other titles
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru