Record details

Title
    Resistivity changes of rock massif on the margin of subsidence depression
Author
    Bláha, P.
    Doležalová, Hana
    Duras, R.
    Müller, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Górnictwo i Geologia . Kwartalnik
Vol./nr.
    Zeszyt 4, č. 4
Pages
    s. 5-12
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Odporové změny horninového masívu na okraji poklesové kotliny
    Publikace vznikla za podpory projektu AS CR OZ30860518.
    Rozsah: 8 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geophysics
    resistivity
    subsidence
Keyword
    Changes
    Depression
    Margin
    Massif
    Resistivity
    Rock
    Subsidence
Abstract (in czech)
   Široký rozsah odporu hornin a jeho velké změny způsobené měnícími se podmínkami uvnitř masívu umožňují využít tuto skutečnost ke sledování změn horninového masívu způsobených hlubinným dobýváním. Tohoto faktu jsme využili ke sledování vývoje okraje poklesové kotliny opakovaným odporovým měřením v oblasti Karviné.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012