Record details

Title
    Resolution of non-double-couple mechanisms in microseismic monitoring - simulation of HDR experiment at Soultz, Alsace
Author
    Šílený, Jan
Conference
    EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 (70. : 09.06.2008-12.06.2008 : Rome, Itálie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Rome 2008. 70th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Extended abstract & exhibitors' catalogue
Pages
    S. 31-35
Notes
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Projekt: MTKI-CT-2004-517242, EC, XE3cav_un_auth*0250446
    Překlad názvu: Rozlišení nestřižných složek mechanismu při monitorování mikroseismicity - simulace HDR experimentu Soultz, Francie
    Rozsah: 5 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    microearthquakes
    moment tensor
    seismic monitoring
Keyword
    Alsace
    Experiment
    HDR
    Mechanisms
    Microseismic
    Monitoring
    Non-double-couple
    Resolution
    Simulation
    Soultz
Abstract (in czech)
   Mechanismus mikrozemětřesení pozorovaných při indukované seismicitě (vztahující se k důlní činnosti, hydrofrakčním experimentům v průmyslu atd.) může obsahovat - mimo tradiční střižný skluz - také nestřižné složky momentového tenzoru. jejich rozlišení však může být obtížné vzhledem k chybám lokalizace hypocentra a modelování rychlostní struktury - efektům, které samy generují falešné nestřižné složky. Simulujeme střižně-tahový zdroj (vektor skluzu mimo rovinu zlomu) v konfiguraci seismického monitorování geotermálního zařízení Soultz a zkoumáme rozlišení tahové složky při různém stupni mislokace ohniska a chybném modelování rychlostní struktury. Kromě toho vyšetřujeme také vliv kvality pokrytí fokální sféry seismickými stanicemi a efekt absence S vln v datech.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013