Record details

Title
    Resolution tests of three-dimensional convection models by traveltime tomography: effects of Rayleigh number and regular versus irregular parametrization
Author
    Běhounková, Marie
    Čížková, H.
    Matyska, C.
    Wang, M. S.
    Yuen, D. A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 170, č. 1
Pages
    s. 401-416
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Překlad názvu: Testy rozlišení třírozměrných modelů konvekce kinematickou seismickou tomografií: vliv Rayleighova čísla a srovnání rovnoměrné a nerovnoměrné parametrizace
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    resolution tests
    synthetic inversion
    tomography
Keyword
    Convection
    Effects
    Irregular
    Models
    Number
    Parametrization
    Rayleigh
    Regular
    Resolution
    Tests
    Three-dimensional
    Tomography
    Traveltime
Abstract (in czech)
   Zabýváme se zde výsledky třírozměrné syntetické seismické tomografie. Studujeme schopnost tomografické inverze rozlišit struktury vzešlé z plášťové konvekce. Syntetické vstupní modely jsou založeny na hustotních anomáliích třírozměrné simulace plášťového tečení ve sférické geometrii.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013