Record details

Title
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
Author
    Finger, F.
    Gerdes, A.
    Janoušek, V.
    René, Miloš
    Riegler, G.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 53, 1-2
Pages
    s. 9-28
Year
    2007
Notes
    Projekt: ME 555, GA MŠk
    Překlad názvu: Analýza variského vývoje moldanubika Českého masivu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Moldanubian Zone
    monazite dating
    tectonic model
Keyword
    Bavarian
    Bohemian
    Evolution
    Massif
    Moldanubian
    Moravo-Moldanubian
    Phases
    Resolving
    Sector
    Significance
    Tectonometamorphic
    Variscan
Abstract (in czech)
   Variský vývoj moldanubika Českého masivu zahrnuje nejméně dvě samostatné tektonometamorfní fáze, moravo-moldanubickou fázi (345-330 milionů let) a bavorskou fázi (330-315 milionů let). Bavorská fáze představuje zcela nezávislé stádium variské orogeneze v Českém masivu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012