Record details

Title
    Response of the residental building structure on load technical seismicity due to mining activities
Author
    Hradil, P.
    Kala, J.
    Kaláb, Zdeněk
    Salajka, V.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 38
Pages
    s. 218-226
Year
    2009
Notes
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA103/09/2007, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Odezva obytných budov na zatížení technickou seizmicitou vyvolanou důlními pracemi
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    accelerogram
    ANSYS
    mining induced seismicity
Keyword
    Activities
    Building
    Due
    Load
    Mining
    Residental
    Response
    Seismicity
    Structure
    Technical
Abstract (in czech)
   Článek popisuje dva výpočetní modely (na bázi metody konečných prvků - ANSYS) budovy v různých základových podmínkách. Výpočet seizmické odezvy se projevil v zatížení definovaném akcelerogramem a spektrem odezvy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012