Record details

Title
    Response to high frequency sea-level change in a fluvial to estuarine succession: Cenomanian palaeovalley fill, Bohemian Cretaceous Basin
Statement of responsibility
    David Uličný, Lenka Špičáková
Other titles
    High Resolution Sequence Stratigraphy: Innovations and Applications (Variant.)
Author
    Špičáková, Lenka
    Uličný, David
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological society special publication
Vol./nr.
    Vol. 104
Pages
    p. 247-268
Year
    1996
Notes
    11 obr., 7 fot., 1 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Soc. spec. Publ. (London).
Subject group
    česká křídová pánev
    geometrie vrstevního tělesa
    křída-svrchní
    sedimentace estuáriová
    sedimentace fluviální
    stratigrafie sekvenční
Geographical name
    ČR-Čechy
    Pecínov (Rakovník)
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Cenomanian
    Change
    Cretaceous
    Estuarine
    Fill
    Fluvial
    Frequency
    High
    Palaeovalley
    Response
    Sea-level
    Succession
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012