Record details

Title
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Other titles
    Retrográdní eklogit ze staroměstského pásma, sv. okraj Českého masivu
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3-4
Pages
    p. 167-175
Year
    1996
Notes
    5 obr., 6 tab., 1 pl., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    amfibolit
    eklogit
    minerály
    minerály horninotvorné
    orlicko-kladské krystalinikum
    retrográdní metamorfóza
    teplota
    tlak
Geographical name
    ČR-Morava
    Lipová-lázně (Jeseník)
    Vápenná (Jeseník)
Keyword
    Belt
    Bohemian
    Eclogite
    Margin
    Massif
    Město
    NE
    Retrograded
    Staré
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012