Record details

Title
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
Statement of responsibility
    Jiří Komárek, Vlasta Jankovská
Author
    Jankovská, Vlasta, 1942-
    Komárek, Michael
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bibliotheca Phycologica
Vol./nr.
    Vol. 108
Pages
    p. 127
Year
    2001
Notes
    47 obr., 21 pl., 13 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bibl. phycol. (Berlin).
Subject group
    aktualismus
    Algophytae
    biologie
    ekologie
    jezero
    klasifikace
    kvartér
    paleoekologie
    palynologie
    popis taxonů
    rašelina
    recent
    sedimenty jezerní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most-Komořany
    Rusko
    Švarcenberk (Jindřichův Hradec)
    Švýcarsko
Keyword
    Algal
    Genus
    Green
    Implication
    Pediastrum
    Pollenanalytical
    Research
    Review
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012