Record details

Title
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Vasilis Teodoridis
Author
    Teodoridis, Vasilis
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 82, no. 4
Pages
    p. 409-418
Year
    2007
Notes
    2 obr., 2 pl., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    561
Subject group
    flóra
    listy
    miocén
    paleoekologie
    paleontologie
    plody
    popis taxonů
    semena
    severočeská pánev
    uhelná sloj
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
    Kundratice (Most, Litvínov)
    Mariánské Radčice (Most, Litvínov)
    Tušimice (Chomutov, Kadaň)
Keyword
    Basin
    Czech
    Early
    Fossils
    Miocene
    Most
    Palaeoecological
    Potamogeton
    Republic
    Revision
    Significance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012