Record details

Title
    Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
Other titles
    Revision of species Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (bivalves) from Darriwilian (Ordovician, Prague Basin)
Author
    Steinová, Marika
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    1
Year
    2008
Thesaurus term
    Middle Ordovician, Prague Basin, taxonomy, Bivalvia, Nuculids, Ctenodonta bohemica
Keyword
    1881
    Barrande
    Bivalvia
    Bohemica
    Ctenodonta
    českého
    Darriwilu
    Druhu
    Ordovik
    Revize
Abstract (in czech)
   Rod Ctenodonta je užíván velmi široce pro mnoho odlišných druhů. Většina mlžů ze středního ordoviku pražské pánve byla řazena k druhu Ctenodonta bohemica. Bylo však zjištěno, že tento druh je relativně vzácný.
Abstract (in english)
   Revision of species Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (bivalves) from Darriwilian (Ordovician, Prague Basin)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014