Record details

Title
    Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938)
Other titles
    Revision of the Cretaceous Bryozoans described by Prantl (1938)
Author
    Taylor, P.
    Zágoršek, Kamil
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
Pages
    2
Notes
    Akce: 2005 ; Universita Palackého, Olomouc.
Thesaurus term
    Bryozoa
    Cretaceous
    revision
    taxonomy
Keyword
    1938
    Křídových
    Mechovek
    Popsaných
    Prantlem
    Revize
Abstract (in czech)
   Křídové typy mechovek popsané Prantlem byly vyfotografovány v NHM v Londýně a z 38 popsaných druhů bylo 26 druhů revidováno. Byly popsány dva nové rody a 5 nových druhů.
Abstract (in english)
   Types of Cretaceous Bryozoa described by Prantl have been photographed in NHM in London and from 38 described species was 26 species revised. Two new genera and five new species have been identified.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012