Record details

Title
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Statement of responsibility
    Pavel Pekař, Tomáš Lehotský
Other titles
    Revision of the fossil macrofauna collection from the Slatinky-locality (Carpathian Foredeep, Lower Badenian) deposited in Regional Museum in Olomouc
Author
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Pekař, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 305
Pages
    s. 83-106
Year
    2013
Notes
    2 obr., 1 fot., 7 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    Echinodermata
    karpatská neogenní předhlubeň
    lokalita fosiliferní
    miocén-střední
    Mollusca
    paleoekologie
    paleoprostředí
    popis taxonů
Geographical name
    Morava (Česko)
    Slatinky (Prostějov, Prostějov)
Keyword
    Baden
    Fosilní
    Karpatská
    Kolekce
    Lokality
    Makrofauny
    Muzeu
    Olomouci
    Předhlubeň
    Revize
    Slatinky
    Spodní
    Uložené
    Vlastivědném
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2014
Import date
    20. 5. 2014