Record details

Title
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Other titles
    A revision of orthoclase localities Březí near Říčany and Oheb near Seč
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 91-93
Year
    1998
Notes
    1 obr., 1 fot., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    granit
    krystal
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    ortoklas
    pegmatit
    středočeský pluton
    železnohorské krystalinikum
    živec alkalický
Geographical name
    Březí (Praha-východ)
    ČR-Čechy
    Seč (Chrudim)
Keyword
    Březí
    Horách
    Krystalů
    Lokality
    Nalezišť
    Oheb
    Ortoklasu
    Revize
    Říčan
    Seče
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012