Record details

Title
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
Statement of responsibility
    Pavel Novotný
Other titles
    A revision of some important mineralogical sites around Maršíkov and Sobotín (Šumperk District)
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 107-109
Year
    1997
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    pegmatit
    revize
    silesikum
    silikáty
    skupina kolumbitu
Geographical name
    ČR-Morava
    Maršíkov (Šumperk)
    Sobotín (Šumperk)
Keyword
    14-42
    Lokalit
    Maršíkova
    Mineralogických
    Některých
    Okolí
    Okres
    Revize
    Rýmařov
    Sobotína
    Šumperk
    Významných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012