Record details

Title
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
Statement of responsibility
    Pavel Novotný
Other titles
    A revision of some significant mineralogical localities near Maršíkov and Sobotín
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 178-181
Year
    1997
Notes
    1 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    alpská parageneze
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    pegmatit
    popularizace geologie
    revize
    silesikum
    silikáty
    skupina kolumbitu
Geographical name
    ČR-Morava
    Maršíkov (Šumperk)
    Sobotín (Šumperk)
Keyword
    Lokalit
    Maršíkova
    Mineralogických
    Některých
    Okolí
    Okres
    Revize
    Sobotína
    Šumperk
    Významných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012