Record details

Title
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
Other titles
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
Author
    Hladilová, Šárka
    Kořínek, Pavel
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Konferencie, sympóziá, semináre. 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov.
Pages
    1
Notes
    Akce: 2007/06/14 ; Bratislava
Thesaurus term
    Ilja Pek, paleontological collection, revision
Keyword
    CSc
    Doc
    Ilji
    Paleontologické
    Peka
    Revize
    RNDr
    Sbírky
Abstract (in english)
   The revision results of the paleontological collection by doc. RNDr. Ilja Pek, CSc., deposited in the Town Museum at Česká Třebová.
Abstract (other)
   Výsledky revize paleontologické sbírky doc.RNDr. Ilji Peka, CSc. uložené v Městském muzeu v České Třebové.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012