Record details

Title
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
Statement of responsibility
    Zbyněk Boháček
Author
    Boháček, Zbyněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 10-11
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    fáze plynná
    instrumentální metody
    metody analytické
    plyny
    vzácné plyny
Keyword
    Analýze
    Chromatografické
    Etapa
    Plynové
    Plynů
    Postupů
    Revize
    Rozpuštěných
    Spontánních
    Vodách
Abstract (in czech)
   Nová instrumentální sestava umožňuje stanovit současně vzácné plyny (He až Xe), O2, N2, Co a uhlovodíky v rozsahu C1 až C8 a z dalších dávek vzorku H2 a CO2. Vyhodnocovací jednotka umožňuje současné snímání 2 signálů a automatické zpracování dat.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012