Record details

Title
    Rising trends of dissolved organic matter in drinking-water reservoirs as a result of recovery from acidification in the Ore Mts., Czech Republic
Other titles
    Vzrůst rozpuštěné organické hmoty v povodí vodárenských nádrží v Krušných horách jako následek regenerace z acidifikace
Author
    Hruška, Jakub
    Oulehle, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Environmental Pollution
Vol./nr.
    Roč. 157, č. 12
Pages
    7
Year
    2009
Thesaurus term
    DOM, COD, DOC, acidic deposition, water treatment, reservoir ecosystem
Keyword
    Acidification
    Czech
    Dissolved
    Drinking-water
    Matter
    Mts
    Ore
    Organic
    Recovery
    Republic
    Reservoirs
    Result
    Rising
    Trends
Abstract (in czech)
   Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) byla měřena ve 4 potocích a 7 vodárenských nádržích mezi lety 1969 a 2006. V 9 z nich byla prokázán statisticky významný nárůst CHSK (mediánová změna +0.08 mg/l). Mezi vysvětlující příčiny tohoto nárustu byly zařazeny: teplota, úhrn srážek, využití krajiny, koncentrace síranů. Teplota a srážky ovlivňují meziroční variabilitu, ale ne dlouhodobý trend. Dlouhodobý vzrůst CHSK byl signifikantně svázán s poklesem koncentrace síranů ve vodách, potažmo poklesem kyselé atmosférické depozice. Koncentrace CHSK byla pozitivně korelována z množstvím Histosolů v povodí jednotlivých potoků a nádrží.
Abstract (in english)
   The concentration of chemical oxygen demand (COD), a common proxy for dissolved organic matter (DOM), was measured at seven drinking-water reservoirs and four streams between 1969 and 2006. Nine of them showed significant DOM increases (median COD change +0.08 mg L-1 yr-1). Several potential drivers of these trends were considered, including air temperature, rainfall, land-use and water sulfate concentration. Temperature and precipitation influenced inter-annual variations, but not long-term trends. The long-term DOM increase was significantly associated with declines of acidic deposition, especially sulfur deposition. Surface water sulfate concentrations decreased from a median of 62 mg L-1 to 27 mg L-1 since 1980. The magnitude of DOM increase was positively correlated with average DOM concentration (R2=0.79, p<0.001). Simultaneously, DOM concentration was positively correlated with the proportion of Histosols within the catchments (R2=0.79, p<0.001).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014