Record details

Title
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček, Rob Westaway & David Bridgland
Author
    Bridgland, David
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
    Westaway, Rob
Language
    anglicky
Source title - serial
    Proceedings of the Geologists' association
Vol./nr.
    Vol. 115, no. 2
Pages
    p. 101-124
Year
    2004
Notes
    12 obr., 2 tab.
    Bibliografie na s. 122-124
    il., tab.
    Zkr. název ser.: Proc. Geol. Assoc. (London)
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    glaciály
    interglaciály
    izotopy O
    korelace stratigrafická
    kvartér Českého masivu
    lokalita geologická
    Mammalia
    Mollusca
    neogén
    paleoklimatologie
    pleistocén
    půda fosilní
    revize
    sedimentace fluviální
    terasa říční
    uplift
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nizozemsko
    SRN
    Velká Británie-England
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Elbe
    History
    Implications
    Labe
    Massif
    Republic
    River
    System
    Terraces
    Uplift
    Vltava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2006
Import date
    8. 8. 2012