Record details

Title
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
Statement of responsibility
    Miroslav Bouška
Other titles
    Radon endangers buildings - engineering geological aspects
Author
    Bouška, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 14-15
Year
    1993
Notes
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    mobilita
    půda základová
    radon
    stavby pozemní a průmyslové
    vlastnosti fyzikálně-chemické
Keyword
    Aspekty
    Budov
    Do
    Hodnocení
    Inženýrskogeologické
    Podloží
    Pronikání
    Radonu
    Riziko
    Tohoto
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012