Record details

Title
    Robust optimal multilevel preconditioners for non-conforming finite element systems
Author
    Blaheta, Radim
    Margenov, S.
    Neytcheva, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Numerical Linear Algebra with Applications
Vol./nr.
    Roč. 12, -
Pages
    s. 495-514
Year
    2005
Notes
    Projekt: KSK1019101, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Robustní optimální víceúrovňové předpodmíňovače pro nekonformní konečněprvkové systémy
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    algebraic multilevel preconditioners
    hierarchical basis
    non-conforming FEM
Keyword
    Element
    Finite
    Multilevel
    Non-conforming
    Optimal
    Preconditioners
    Robust
    Systems
Abstract (in czech)
   Zabýváme se strategií pro konstrukci optimálních dvou a víceúrovňových hierarchických předpodmíňovačů pro lineární systémy vzniké z konečněprvkové diskretizace samoadjungovaných eliptických problémů druhého řádu při použití nekonformních Crouzeix-Raviart lineárních prvků.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012