Record details

Title
    Robust optimal multilevel preconditioners for non-conforming finite element systems
Author
    Blaheta, Radim
    Margenov, S.
    Neytcheva, M.
Conference
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs (25.05.2004-28.05.2004 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs
Pages
    s. 34-37
Notes
    Překlad názvu: Robustní optimální víceúrovňové předpodmiňovače pro nekonformní konečněprvkové systémy
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    finite element methods
Keyword
    Element
    Finite
    Multilevel
    Non-conforming
    Optimal
    Preconditioners
    Robust
    Systems
Abstract (in czech)
   Studujeme strategie konstrukce víceúrovňových předpodmiňovačů s hierarchickými bázovými funkcemi (HB) pro algebraické soustavy vznikající z eliptických úloh druhého řádu, diskretizovaných pomocí nekonformních Crouzeix-Raviartových lineárních konečných prvků. K tomuto cíli adaptujeme známý rámec pro konstrukci HB předpodmiňovačů pro konformní metody konečných prvků (MKP).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012