Record details

Title
    Rochovica Section near Žilina
Statement of responsibility
    Jozef Michalík, Daniela Reháková, Zdeněk Vašíček, Daniela Boorová, Mária Peterčáková, Otília Lintnerová
Other titles
    Final Meeting of the Project No 362 "Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation" - Abstract Book (Variant.)
Author
    Boorová, Daniela
    Lintnerová, Otília
    Michalík, Jozef
    Peterčáková, Mária
    Reháková, Daniela, 1955-
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 4-5
Pages
    p. 367-369
Year
    1997
Notes
    1 obr., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    biocenóza
    exkurze
    jura-svrchní
    křída-spodní
    sedimenty karbonátové
    stratigrafická hranice
    zóny biostratigrafické
Subject category
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Near
    Rochovica
    Section
    Žilina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012