Record details

Title
    Rock bursts during reduction of coal production in Ostrava-Karvina coalfield
Author
    Konečný, Petr
Conference
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment (18.05.2005-20.05.2005 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings
Pages
    s. 261-264
Notes
    Projekt: AACBU22-03, GA ČBÚ, CZ
    Projekt: AACBU30-03, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Důlní otřesy v období útlumu těžby v Ostravsko-karvinském revíru
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    reduction of coal production
    rock bursts
Keyword
    Bursts
    Coal
    Coalfield
    During
    Ostrava-Karvina
    Production
    Reduction
    Rock
Abstract (in czech)
   Dobývání uhlí v Ostravsko-karvinském revíru je spojeno s nebezpečím vzniku důlních otřesů. V 70.-tých a 80.-tých letech minulého století se dosahovalo nejvyšších těžeb v revíru (kolem 24 milionů tun). Očekávalo se, že se útlum těžby, ke kterému došlo v devadesátých letech, kdy byla těžba postupně snížena na cca 14 milionů tun, příznivě projeví snížením rizika důlních otřesů a tedy i zmenšením jejich výskytu. Praktické výsledky však ukázaly, že riziko důlních otřesů je stále velmi aktuální, a že rozhodující podíl na něm mají složité přírodní a důlně technické poměry v revíru.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012