Record details

Title
    Rock-Magnetic Proxies of Climate Change from Loess-Paleosol Sediments of the Czech Republic
Statement of responsibility
    Eric A. Oches, Subir K. Banerjee
Author
    Banerjee, Subir K.
    Oches, Eric A.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 3
Pages
    s. 287-300
Year
    1996
Notes
    7 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Subject group
    černozem
    kvartér Českého masivu
    paleoklimatologie
    pleistocén-svrchní
    půda fosilní
    půda hnědozemní
    spraš
    vlastnosti magnetické
Geographical name
    Česká republika
    Dolní Věstonice (Břeclav)
    Praha-Sedlec
    Zeměchy (Louny)
Keyword
    Change
    Climate
    Czech
    Loess-Paleosol
    Proxies
    Republic
    Rock-Magnetic
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012