Record details

Title
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Pavel Povondra, Jozef Rutšek
Author
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    s. 39-70
Year
    1991
Notes
    5 obr., 15 fot., 3 tab., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    diferenciace magmatu
    horniny alkalické
    izotopy stabilní
    minerály
    minerály horninotvorné
    neovulkanity Českého masivu
    ultrabazika
Subject category
    melilitické horniny
    polzenit
Geographical name
    Brenná
    ČR-Čechy
    Děvín
    Kytlice
    Modlibohov
    Ocasov
    Osečná
    Ralsko
    Stráž pod Ralskem
    Suchý Janův Důl
    Vesec
Keyword
    Bohemia
    Cognate
    Czechoslovakia
    Melilitic
    Minerals
    Northern
    Polzenite
    Rock-forming
    Rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012