Record details

Title
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
Statement of responsibility
    Jan Kalvoda
Author
    Kalvoda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 29, no. 2
Pages
    p. 13-33
Year
    1994
Notes
    1 obr., 7 fot., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    ekologie
    glaciální modelace
    kvartér
    morfostruktura
    pohyb svahový
    puklina
    řícení
    svahy
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Subject category
    rizika geologická
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    High
    Mountains
    Rocks
    Slopes
    Tatras
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012