Record details

Title
    Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
Other titles
    The genus Bolboschoenus in the Czech Republic I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
Author
    Ducháček, Michal
    Hroudová, Z.
    Marhold, K.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy České botanické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    27
Year
    2006
Thesaurus term
    Bolboschoenus
    distribution
    taxonomy
Keyword
    Bolboschoenus
    České
    Glaucus
    Květeně
    Maritimus
    Planiculmis
    Republiky
    Rod
    Str
Abstract (in czech)
   Práce obsahuje přehled taxonomické problematiky rodu Bolboschoenus v Evropě společně s klíčem k určení druhů rostoucích v České republice. U každého druhu je uvedena taxonomie, stanovištní charakteristika a rozšíření v České republice.
Abstract (in english)
   A survey of taxonomical problems within the genus Bolboschoenus in Europe together with a determination key to Bolboschoenus species growing in the Czech Republic are given. In addition, taxonomy, habitat characteristics and distribution in the Czech Republic of Bolboschoenus maritimus s.str., B. planiculmis and B. glaucus are presented.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012