Record details

Title
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: just what we know (a review)
Author
    Fischer, Tomáš
    Horálek, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 4
Pages
    s. 455-478
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Role korových fluid při spouštění zemětřesných rojů v oblasti západních Čech a Vogtlandu: to co doposud známe (přehled)
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    crustal fluids
    earthquake swarm
    models of earthquake swarms
    triggering of earthquakes
    West Bohemia/Vogtland
Keyword
    Bohemia/Vogtland
    Crustal
    Earthquake
    Fluids
    Just
    Know
    Review
    Role
    Swarms
    Triggering
    West
Abstract (in czech)
   V článku jsou shrnuty výsledky seismologických studií týkající se spouštěcích mechanizmů, hnacích sil a zdrojových procesů v západočesko-vogtlandských zemětřesných rojích s cílem zjistit roli korových fluid při přípravě, spouštění a průběhu těchto rojů. Jsou diskutovány možné příčiny migrace rojů jak z hlediska napěťových změn, které vznikají v průběhu zemětřesení a po zemětřesení, tak i z hlediska difuze přetlakových fluid. Dále jsou shrnuty doposud publikované modely spouštění západočeského roje 2000.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013