Record details

Title
    Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
Other titles
    The role of the state geological survey in the protection of environment
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí
Pages
    1
Notes
    Akce: 2006 ; Ústí nad Labem
Thesaurus term
    geological survey, environment, protection
Keyword
    Geologické
    Horninového
    Ochraně
    Prostředí
    Role
    Služby
    Státní
Abstract (in czech)
   Byla prezentována role České geologické služby v ochraně horninového prostředí
Abstract (in english)
   The role of the state geological survey in the protection of environment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014