Record details

Title
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts, Czech Republic
Author
    Řídkošil, T.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogy - Monatshefte
Vol./nr.
    č. 1
Pages
    s. 40-48
Year
    1994
Keyword
    Czech
    Hory
    Krušné
    Moldava
    Mts
    Republic
    Rooseveltite
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012