Record details

Title
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    František Novák, Jiří Jansa, Jiří David
Author
    David, Jiří
    Jansa, Jiří
    Novák, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 3
Pages
    s. 173-181
Year
    1991
Notes
    4 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    chemické vlastnosti
    diagram (práškový, Laueho)
    difrakce rentgenová
    distribuce prvků
    krušnohorský pluton
    minerály
    roquésit
    rudy W
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    Cínovec
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Cínovec
    Czechoslovakia
    Deposit
    Hory
    Krušné
    Mts
    Roquesite
    Sn-W
Abstract (in czech)
   Roquésit byl nalezen v křemenné žíle s kasiterit-wolframit-sulfidickou mineralizací mezi prvním a druhým patrem starého dolu v Cínovci. Tvoří inkluze a agregáty v galenitu a chalkozínu. Maximální rozměry dosahují až 2 mm, jeho optické vlastnosti se shodují s oficiálními údaji. Minerální asociace cínoveckého roquésitu odpovídá hydrotermálnímu mineralizačnímu typu kasiterit-wolframit-scheelit se sulfidy mědi, který je znám z ložisek Charrie a Vaulry ve Francii a Mount Pleasant v Kanadě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012