Record details

Title
    Roscoelit z Jáchymova
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Anna Langrová
Other titles
    Roscoelite from Jáchymov (Krušné hory Mts.)
Author
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 214-215
Year
    1999
Notes
    2 fot., 1 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    fylosilikáty
    krušnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    minerály supergenní
    rudy U
    složení
    vanad
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Keyword
    Jáchymova
    Roscoelit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012