Record details

Title
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
Statement of responsibility
    Miroslav Dobeš
Other titles
    Analysis of microgravimetry possibilities in detection of faults in crystalline rocks
Author
    Dobeš, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 3
Pages
    s. 157-165
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    anomálie
    interpretace dat
    metodika
    mikrogravimetrie
    tektonika
    zlom
Keyword
    Krystaliniku
    Mikrogravimetrie
    Možností
    Rozbor
    Určování
    Zlomů
Abstract (in czech)
   Příspěvek pojednává o modelování zlomů v krystaliniku a výpočtu tíhových účinků pro modely. Pro prezentaci výsledků byly sestaveny odvozené křivky tíhových charakteristik, z nichž lze určit hledané velikosti zlomu, mocnosti pokryvné vrstvy a lokalizaci zlomů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012