Record details

Title
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
Author
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 69-74
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Assessment of slope stability conditions in the Rožnovská Bečva River basin, Vidče village
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    landslide inventory
    landslide susceptibility mapping
    structurally controlled slope movements
Keyword
    Bečvy
    Nestability
    Obce
    Povodí
    Příčin
    Rozbor
    Rožnovské
    Svahů
    Vidče
Abstract (in czech)
   Byly zkoumány podmínky a faktory ovlivňující porušení stability svahů v okolí obce Vidče v povodí Rožnovské Bečvy.
Abstract (in english)
   Conditions and factors affecting slope failures development in the vicinity of the Vidče village in the Rožnovská Bečva River basin are described and evaluated.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012