Record details

Title
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
Statement of responsibility
    Helena Raclavská, Peter Fečko, Konstantin Raclavský, Pavol Horváth
Author
    Fečko, Peter
    Horváth, Pavol
    Raclavská, Helena, 1959-
    Raclavský, Konstantin
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1
Pages
    s. 12-16
Year
    1990
Subject group
    arzenopyrit
    difrakce rentgenová
    rentgenfluorescenční metoda
    rudy Cu
    spišsko-šarišská oblast
    úprava surovin
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Arzénu
    Flotačných
    Koncentrátoch
    Rozbor
    Slovinky
    Väzby
    ŽB
Abstract (in czech)
   Obsahy As sledovány pomocí RTG-difrakce a RTG-fluorescenční spektroskopie, z analýz vyplývá, že zrna arzenopyrytu nebyla při floraci dostatečně selektivně oddělena a přecházejí do chalkopyritového koncentrátu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012