Record details

Title
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
Statement of responsibility
    Peter Kolesar
Other titles
    Destruction of pyrite and marcasite in collections and their conservation
Author
    Kolesar, Peter
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 307-310
Year
    1998
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    konzervace
    krystalochemie
    markazit
    oxidace
    pyrit
    sbírka
    sulfáty
Keyword
    Konzervace
    Markazitu
    Možnosti
    Pyritu
    Rozklad
    Sbírkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012