Record details

Title
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
Statement of responsibility
    Václav Matyáš
Other titles
    Rock types resolution from well-logging due to Kruskal's transformation
Author
    Matyáš, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 41-50
Year
    1991
Notes
    2 sch., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    analýza multivariační
    Český masiv
    interpretace dat
    karotáž
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Hornin
    Karotážního
    Kruskalovy
    Měření
    Rozlišení
    Transformace
    Typů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012