Record details

Title
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 12
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    55
    550.8
    929
Conspectus category
    55
    929
Subject group
    biografie
    historie geologie
    prospekce
    výzkum
Geographical name
    Česko
Keyword
    CSc
    Jiřím
    RNDr
    Rozloučení
    Šindelářem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012