Record details

Title
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
Statement of responsibility
    Jan Rybář, Vít Jánoš, Jan Klimeš, Tomáš Nýdl
Other titles
    Disruption of Ondřejník Hill synclinal chine in Podbeskydy hully country
Author
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 92-96
Year
    2007
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    504.5
    55(1)
    550.8
    551.3
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    deformace
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    holocén
    kuesta
    mapa inženýrskogeologická
    neotektonika
    pleistocén
    pohyb svahový
    pseudokras
    reliéf
    riziko sesuvné
    slezská jednotka
    stabilita svahu
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Podbeskydská pahorkatina (Česko a Polsko)
Keyword
    21-21
    21-22
    25-21
    25-22
    Frýdek-Místek
    Hřbetu
    I.e
    Jičín
    Nový
    Ondřejníku
    Pahorkatině
    Podbeskydské
    Rozpad
    Synklinálního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012